Deze website gebruikt cookies om de website te verbeteren en om advertenties te filteren naar uw interesses. Als u geen cookies wilt accepteren, kunt u hier klikken voor meer informatie.

OK
Huisartsenpraktijk Aukema is geopend op:
maandag t/m vrijdag van 08:00u - 17:00u, donderdag tot 19.00 uur
Telefoonnummer:
0343-513046
Telefoonnummer: 0343-513046
Geopend op: maandag t/m vrijdag van 08:00u - 17:00u, donderdag tot 19.00 uur

Praktijkfolder

Huisartsenpraktijk Aukema, Driebergen


Huisartsenpraktijk Aukema

Arnhemsebovenweg 285E
3971 MH Driebergen-Rijsenburg
Telefoon: 0343-513046
Spoed: 0343-532417
Receptenlijn: 0343-538740
Fax: 0343-510032
 
E-mail: praktijkaukema@huisartsendriebergen.nl
www.aukema.praktijkinfo.nl

Openingstijden

Huisartsenpraktijk Aukema is op werkdagen bereikbaar van 8.00 tot 17.00 uur. Op donderdag is er van 17-19 uur avondspreekuur. Op maandag en vrijdag is er een inloopspreekuur.

Voor het inloopspreekuur kunt u tot 07.45uur binnenlopen. U hoeft daarvoor geen afspraak te maken en behandeling gaat op volgorde van binnenkomst. Alle overige contacten gaan op afspraak.

Maandag 07.30-17.00
Dinsdag 08.00-17.00
Woensdag 08.00-17.00
Donderdag 08.00-19.00
Vrijdag 07.30-17.00

 

 Avond-, nacht- en weekenddienst
Huisartsenpost tel.  088-1309610 
Pluspraktijk
Door Clienten Bekeken LogoDe praktijk is een pluspraktijk met extra ruime openingstijden (zie boven) en een jaarlijkse peiling onder de patienten, die is bedoeld om de dienstverlening nog beter te laten aansluiten op de behoefte van de patient. In dat kader mogen wij het keurmerk Door Clienten Bekeken voeren dat wordt verstrekt door ARGO-Rijksuniversiteit Groningen.
 
Inschrijving
 
U kunt zich inschrijven bij Praktijk Aukema als u woonachtig bent in het verzorgingsgebied van de praktijk (Driebergen-Rijsenburg, tot in Zeist bij de Laan van Beek en Rooijen en tot in Doorn bij de Woestduinlaan. Odijk behoort niet tot het verzorgingsgebied).
Middels het inschrijfformulier dat u aantreft op onze website kunt u zich inschrijven. Graag zien wij dat u het formulier print en afgeeft in de praktijk waarbij wij u dan zullen vragen een legitimatie te tonen. Na de inschrijving is het van belang dat u de vorige huisarts op de hoogte brengt van de overstap naar een nieuwe huisarts. Daarmee wordt het voor ons mogelijk de vorige huisarts te verzoeken om de (elektronische) overdracht van uw medisch dossier. 
Telefoon
Algemeen
0343-513046 is het algemene praktijknummer. Via dit nummer kunt u afspraken maken, visites aanvragen en informatie verkrijgen. Deze lijn wordt veel gebruikt. U kunt meehelpen onze telefonische bereikbaarheid te verbeteren door uw vraag voor te bereiden.
Spoedgevallen
Bij spoedgevallen belt u het spoednummer 0343-532417. Bel 112 bij levensbedreigende situaties! Bij verwondingen of spoedeisende klachten kunt u direct naar de praktijk komen. Het is altijd prettig als u van te voren even belt, dan kunnen wij rekening houden met uw komst.
’s Avonds, ’s nachts en in het weekend
088-1309610 - Buiten de openingstijden van de praktijk kunt u bij dringende gevallen een beroep doen op de Huisartsenpost Zeist (gevestigd in Diakonessenhuis Zeist, Prof Lorentzlaan 76 in Zeist). Houdt U bij het bellen alstublieft gereed: naam, geboortedatum, verzekeringsnaam en -nummer en uw telefoonnummer.
Spreekuur
Op maandag en vrijdagochtend van 07.30 - 08.00 uur is er een inloopspreekuur. Voor dit spreekuur hoeft u geen afspraken te maken. Dit spreekuur is bedoeld voor korte hulpvragen. Het staat de dokter vrij om u naar het gewone spreekuur te verwijzen als de hulpvraag toch wat meer tijd vraagt.
Huisartsenpraktijk Aukema werkt buiten het inloopspreekuur op afspraak. Wilt u een langer gesprek dan gebruikelijk of heeft u meerdere klachten of vragen? Verzoek de assistente dan bij het maken van de afspraak om hiermee rekening te houden in de agenda. 
Bij het maken van een afspraak zal de assistente vragen naar de reden van uw contact. Ze is daartoe opgeleid en doet dat om het spreekuur zo goed mogelijk in te plannen en wachttijden zoveel mogelijk te voorkomen. De assistente is (net als de huisarts) verplicht om vertrouwelijk met uw informatie om te gaan.
Telefonisch contact met de huisarts
Eenvoudige vragen lenen zich goed voor telefonisch contact met de huisarts. Belt u de praktijk en laat de assistente weten dat u een medische vraag heeft waarover u graag telefonisch wil overleggen. De huisarts belt u terug. Als u voor 10.00 uur belt, wordt u zeker dezelfde dag teruggebeld.
Huisbezoek
De huisarts bezoekt aan huis als het om medische redenen niet mogelijk is om naar de praktijk te komen.  De assistente beoordeelt, eventueel samen met de huisarts, of een visite afgelegd wordt. Omdat er in de praktijk betere onderzoeks- en behandelmogelijkheden zijn is het doorgaans gewenst om naar de praktijk te komen.
Verwijsbrief
Patiënten die worden doorverwezen naar een andere zorgverlener, bijvoorbeeld een specialist, worden digitaal doorverwezen of krijgen tijdens het consult of direct daarna een verwijsbrief mee. Als de huisarts langer nodig heeft om de verwijsbrief op te stellen wordt deze kosteloos opgestuurd.
Spreekuur Praktijkverpleegkundige
Elke woensdag van 16.00-19.00 uur houdt Praktijkverpleegkundige Anne Philippi spreekuur voor praktische medische handelingen zoals uitstrijkjes, bloeddruk meten, injecties, hechtingen verwijderen, wratjes aanstippen met stikstof, etc. Op maandagochtend legt zij voor deze behandelingen huisbezoeken af. Of zij een huisbezoek aflegt is ter beoordeling van de assistente, evt. in overleg met de huisarts. Wilt u voor het spreekuur en/of evt. huisbezoek een afspraak maken via het praktijknummer: 0343-513046.
Spreekuur Praktijkondersteuning
Chronische ziekten zoals Diabetes Mellitus en COPD hebben veel begeleiding nodig, waar een praktijkondersteuner tijd en kennis voor heeft. Daarom werkt er een praktijkondersteuner bij ons in de praktijk. Zij ontlast de huisarts en verricht in overleg met de huisarts een aantal taken in de praktijk waarvoor zij speciaal is opgeleid. Bijstelling of verandering van de behandeling vindt altijd plaats na overleg met de huisarts. Wilt ueen afspraak maken via het praktijknummer: 0343-513046.
In deze praktijk is Carola Marinissen als praktijkondersteuner werkzaam. De meest voorkomende werkzaamheden van haar zijn: 
Spreekuur voor patienten met diabetes (suikerziekte):
Begeleiding van mensen met diabetes
Voorlichting en educatie
Drie-maandelijkse controle
Jaarcontrole
Zonodig doorverwijzen naar oogarts, dietist, podotherapeut, pedicure e.a.
Spreekuur voor astma/copd-patienten:
Begeleiding van mensen met Astma/COPD
Voorlichting en educatie
Longfunctietesten
Instructie inhalatietechniek
Leefstijladviezen
Zonodig doorverwijzen naar fysiotherapeut, dietist, saneringsdeskundige, thuiszorg
Zonodig inschakelen huisarts/longarts
Herhaalrecepten
Herhaalrecepten aanvragen kan op vier manieren:
  1. Via het Patiëntportaal (zie aldaar)
  2. Via de knop herhaalrecepten op de site. Hiervoor wordt eenmalig registratie gevraagd om veiligheidsredenen. Als u een herhaalrecept aanvraagt voor 10 uur, ligt het medicijn de volgende werkdag na 15.00 uur klaar bij uw apotheek.
  3. Via de receptenlijn: 0343-538740. Ook hiervoor geldt: aangevraagd voor 10.00 uur, dan ligt het medicijn de volgende werkdag na 15.00 uur klaar bij uw apotheek. Denkt u er aan dat u uw naam, adres, geboortedatum, telefoonnummer, naam van het medicament, de sterkte en de gewenste hoeveelheid duidelijk inspreekt op de receptenlijn.
  4. Via het kastje. U kunt ook de lege verpakking van uw medicament in het kastje aan de buitenkant van de praktijk naast de voordeur leggen. Ook dan geldt dat het medicijn de volgende werkdag klaarligt bij uw apotheek.
  5. Als de praktijk gesloten is kunt u de vereiste medicamenten rechtstreeks via de apotheek verkrijgen.
Huisarts-in-opleiding
De praktijk is een opleidingspraktijk voor aankomende huisartsen. De huisarts-in-opleiding heeft zijn of haar artsexamen reeds afgelegd en kan dus handelen op eigen verantwoordelijkheid. De opleiding bestaat, naast het werken in de praktijk, uit dagelijkse gesprekken met de opleider en een wekelijkse terugkomdag op de Universiteit Utrecht. Ook de opleider zal zo nu en dan een dag afwezig zijn om cursussen te volgen aan dezelfde universiteit in het kader van de opleiding.

Contact

Spoednummer 0343-532417
 

Huisartsenpraktijk Aukema

Arnhemsebovenweg 285E
3971 MH Driebergen
Telefoon:
0343-513046
Receptenlijn:
0343-538740
Fax:
0343-510032
praktijkaukema@huisartsendriebergen.nl
Routebeschrijving >

handig

Zoek e-health toepassingen

Zoek e-health toepassingen